setembre 2014

Gos Àrtic és un club esportiu impulsat per un grup de persones vinculades des de fa anys a Pirena. El nostre valor afegit és que aportem l’experiència i professionalitat de moltes edicions d’una cursa que ha sigut la prova de referència en aquest esport del sud d’Europa i una de les més importants a nivell mundial. Volem mantenir viu l’esperit de la ruta blanca dels Pirineus i, per això, la nostra intenció és fer curses que apleguin tots aquells valors que tradicionalment es relacionen amb l’esport, la muntanya i els animals: esforç, companyerisme, amor pels animals, respecte pel medi ambient, passió per la natura, reptes personals i col·lectius, etc Des de Gos Àrtic ens proposem impulsar l’esport amb gossos.

El terme "Tos de les gosseres" designa a un conjunt de signes clínics de les vies respiratòries altes del gos i es seves principals característiques són la gran capacitat de contagi i tenir una gran quantitat d'agents patògens causals. Afecta sobretot a gossos joves i, encara que des del punt de vista mèdic no sol ser una malaltia greu, pot ocasionar pèrdues econòmiques considerables entre les persones que es dediquen a la cria de gossos, per la seva persistència, necessitat de tractaments i mort de cadells. La participació en curses, exposicions o concursos canins constitueix un factor de risc important. En efecte, en els dies següents a una trobada, els gossos participants pateixen amb freqüència episodis de tos. Aquest risc és major quan es presenten en una exposició gosses amb les seves cries. Als països industrialitzats, la generalització del costum de portar els gossos a residències canines durant l'estiu tendeix a fer més freqüent l'aparició de casos