4 consells per gaudir d’un dia de platja amb el teu gos

Little boy at sea water with dog walking. Kid relaxing at seaside beach. Summer holidays relax.

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) ha elaborat un seguit de recomanacions amb l’objectiu que propietaris i gossos puguin gaudir d’un dia de platja en ple estiu. L’auge del nombre de platges accessibles per a gossos porta als propietaris a triar la platja per passar un dia ple de diversió. És per això que el Consell considera imprescindible tenir en compte tots els detalls; des de la preparació de la sortida, passant pel viatge, l’estada a la platja i fins a
l retorn a casa. Cadascun d’aquests passos és important per poder tenir una experiència completa i agradable al costat del vostre gos.
1. PREPARAR LA SORTIDA
– Que la nostra mascota compleixi amb tots els requisits legals: Ha d’estar identificada i censada.Quan arribem a la platja i està permès córrer sense corretja, o si se’ns trenca la corretja, la nostra mascota ha de tenir totes les possibilitats per poder tornar al l nostre costat si es perd. La identificació és una obligació, però també és una assegurança perquè la nostra mascota no es perdi i es quedi esperant-nos eternament.
– Estar en bon estat de salut. Això ho solucionem amb una visita al nostre veterinari de confiança que ens dirà si el nostre gos està preparat per anar a la platja.
– Tenir la pell sana. Perquè la nostra escapada de platja no li resulti perjudicial. Si tenim algun tipus de patologia i deixem que la nostra mascota es
rebolqui a la sorra i es banyi al mar, pot empitjorar i fer que trigui molt més a curar. Compte amb les al·lèrgies i les cicatrius.
– No tenir cap tipus de paràsit, ni interns ni externs. Hem de preparar a la nostra mascota amb una correcta prevenció segons les vacances que
tindrem. Si s’ha de mullar, millor no utilitzar determinats productes que perden la seva acció al contacte amb l’aigua. El millor és deixar-nos aconsellar pel nostre veterinari de confiança, que ens ajudarà a triar el millor mètode entre tots els que hi ha al mercat.
 Evitar els talls de cabell “excessius”. El pèl aïlla dels raigs del sol i, fins a cert punt, dels excessos de temperatura. Si la nostra mascota ha tingut molts nusos o alguna patologia que hagi fet necessari un tall de cabells extrem, pensem en els protectors solars i / o en les samarretes.
– No forçar al gos. Per molt que a nosaltres ens agradi anar a la platja, si ja hem tingut alguna experiència amb el nostre gos on ens ha demostrat que no
li agrada, potser haurem de plantejar-nos deixar-lo a casa tranquil, amb alguna persona que el cuidi si cal.
– Preparar un necesser que contingui:
 • Documentació del gos
 • Aigua neta i un recipient per beure. Hem de tenir cura de la hidratació de la nostra mascota quan surt a l’exterior i no sabem si trobarem fonts d’aigua potable.
 • Si anem a passar el dia no oblidar-nos d’incloure premis per reforçar comportaments adequats, i menjar, perquè tindrà un desgast extra amb l’exercici que farà.
 • Un para-sol o si no buscar un lloc on es pugui aixoplugar si té calor. Un dels grans perills en aquesta època de l’any és el cop de calor, que sol associar-se al cotxe, però pot passar en qualsevol lloc on l’animal es vegi sotmès a altes temperatures. Recordem que els gossos no són capaços de regular la seva temperatura corporal com nosaltres i, si fa molta calor, la seva temperatura interna augmenta, i els podrà arribar a causar la mort.
 • Protector solar per a mascotes, sobretot si són de color blanc. Hem d’evitar els protectors solars per humans, ja que estan preparats per a una pell amb pH 5,5, i el pH del gos és de 7, i poden portar components tòxics per als gossos, com zinc o àcid (PABA).
 • Protector de coixinets. Tots sabem com crema la sorra a les hores centrals del dia. Imaginem com ha de afectar-li la temperatura de la sorra i la de l’asfalt en una zona tan delicada com els coixinets plantars. Al mercat tenim diferents tipus de protectors perquè la pell d’aquesta zona no pateixi. Hem de recordar que l’haurem d’anar aplicant diàriament durant uns dies abans de sortir a la platja.
 • A més, podem incloure una samarreta fina per posar una barrera entre el sol i la seva pell.
 • No oblidem les joguines que més li agraden. Hi ha joguines que suren en l’aigua que poden combinar els diferents tipus d’exercicis que podem fer amb les nostres mascotes.
 • Bosses per recollir excrements.
2. EN EL VIATGE
 Informar-nos de quines platges admeten gossos i en quines condicions. Saber a quins llocs i a quines hores hi podem portar al nostre gos.Hi ha platges que no permeten mascota durant les èpoques de bany per por que embruten la sorra o que molestin altres usuaris. Hi ha altres que permeten que vagin a l’estiu, però en horari restringit. Finalment, hi ha zones d’algunes platges que estan  condicionades perquè els gossos vagin a qualsevol hora.
 Preparar el mitjà de transport. Si anem al nostre cotxe:
 • Recordar les normes de trànsit que ens obliguen a portar el gos al seient de darrere separat del conductor. Podem utilitzar una xarxa, barres fixes o un adaptador per al cinturó de seguretat que fa que la mascota es quedi al darrere. És fonamental per evitar possibles accidents si el gos salta cap al seient del conductor.
 • No podem deixar a la nostra mascota a l’interior del cotxe sense supervisió, la temperatura pot augmentar tant que acabi provocant-li un cop de calor, posant en perill la vida del nostre gos.
 • Tenir en compte les necessitats del nostre gos al cotxe, parant de tant en tant perquè pugui estirar les seves extremitats i beure aigua. Si es mareja, preguntem-li al nostre veterinari de confiança perquè ens ajudi a evitar-ho.
Si anem amb transport públic cal saber quines són les normes de cada companyia de transport. No es necessita el mateix per viatjar en metro que en tren que en autobús. A més, la normativa pot canviar a cada municipi per estar subjecta a les ordenances municipals.
– Decidir l’hora de sortida. No és el mateix segons l’hora del dia. És més recomanable evitar les hores de més calor, perquè l’animal pugui córrer i gaudir
minimitzant els riscos.
3. A LA PLATJA
– Cercar un lloc tranquil on no molestem a altres usuaris. Posar el para-sol o que tingui un lloc per protegir-se del sol si ho necessita.
 No perdem de vista al nostre gos. Hi ha moltes coses noves i curioses, i podria despistar-se i perdre’s.
– Vigilar les relacions amb altres gossos. No volem conflictes. Per això és interessant portar-los lligats, per evitar males experiències amb altres
gossos i per no molestar a altres usuaris de la platja.
– Posarem el protector solar a les zones de poc pèl i poca pigmentació i li posarem també el protector de coixinets si no hem recordat fer-ho a casa.
– Procurar evitar les hores centrals del dia. El sol és molt fort i és més fàcil patir un cop de calor o la cremada dels coixinets plantars.
 Hidratar al nostre gos freqüentment. Si no ho fem, beurà aigua de mar, que pot provocar-li problemes gastrointestinals.
– Triar bé la zona de la mar per banyar-se. Ha de ser una zona segura, poc profunda i sense corrents. El bany proporcionarà diversió, però a més permetrà que el nostre gos baixi la temperatura corporal, allunyant així el temut cop de calor.
– Vigilar les condicions de la mar (mirar les banderes de perill), sobretot si el nostre gos és dels que es llancen a l’aigua només arribar.
– Vigilar que, a la zona on estem, no hagi vidres trencats, hams, llaunes, eriçons, meduses o altres objectes que puguin ser perillosos.
 Evitar que el nostre gos mengi sorra. La ingestió massiva provocarà que la nostra mascota acabi al veterinari per una gastroenteritis que pot ser molt greu.
 Recollir els excrements del nostre gos. Hem de ser curosos per no embrutar l’entorn i respectar a la resta d’usuaris de la platja. Aquestes són
les premisses fonamentals per aconseguir el respecte d’aquells que no estan d’acord amb la presència de gossos a les platges. Només així
aconseguirem que els nostres gossos siguin benvinguts cada vegada més a les platges.
– Banyar-se al mar no els agrada a tots els gossos. Si el nostre és un d’ells, no l’obliguem. Si volem que ho faci en un futur haurem d’acostumar-lo de manera gradual i aprofitant alguna activitat que els agradi molt, com anar a recollir la pilota.
– Per als gossos que no es refresquen banyant-se al mar, podem anar tirant-los aigua per sobre per ajudar-los a regular la temperatura corporal. També podem fer un forat profund perquè es fiqui el gos i pugui estar més fresquet.
– Evitar l’exercici intens a ple sol. Recordem el temut cop de calor. Les races braquicèfales són més propensos a patir-lo.
– Si al nostre gos li agrada cavar forats, recordem tapar-los abans de marxar perquè ningú caigui i pugui fer-se mal.
– Evitar el morrió. Si l’han de portar que sigui gran perquè puguin obrir bé la boca i treure la llengua per panteixar.
4. DE TORNADA A CASA
– Raspall i bany. El primer que cal fer en tornar és fer-li un bon raspallat per eliminar la sorra, i banyar-lo amb aigua dolça per eliminar la sal. Vigilar
que les orelles i els ulls quedin nets i sense restes de brutícia.
– Davant de qualsevol dubte consultar sempre amb el nostre veterinari de confiança. Si veiem qualsevol anomalia en la pell, si la seva funció gastrointestinal es veu alterada o fins i tot si veiem qualsevol canvi de comportament, preguntem-li al professional veterinari, ell l’examinarà i podrà dir-nos si cal instaurar algun tractament. De vegades són simples tiretes perquè el nostre gos és més sedentari i ha fet molt exercici. En aquest cas una mica de repòs amb o sense antiinflamatoris seran suficients perquè la nostra mascota torni a ser la de sempre.