Author: Gos Àrtic

El terme "Tos de les gosseres" designa a un conjunt de signes clínics de les vies respiratòries altes del gos i es seves principals característiques són la gran capacitat de contagi i tenir una gran quantitat d'agents patògens causals. Afecta sobretot a gossos joves i, encara que des del punt de vista mèdic no sol ser una malaltia greu, pot ocasionar pèrdues econòmiques considerables entre les persones que es dediquen a la cria de gossos, per la seva persistència, necessitat de tractaments i mort de cadells. La participació en curses, exposicions o concursos canins constitueix un factor de risc important. En efecte, en els dies següents a una trobada, els gossos participants pateixen amb freqüència episodis de tos. Aquest risc és major quan es presenten en una exposició gosses amb les seves cries. Als països industrialitzats, la generalització del costum de portar els gossos a residències canines durant l'estiu tendeix a fer més freqüent l'aparició de casos