Copa Gos Àrtic – Nota Informativa

Annex al Reglament de la Copa Gos Àrtic

1. Podran puntuar per a la Copa Gos Àrtic tots els participants que hagin pres part en alguna de les

curses puntuables per al certamen, sense necessitat d’inscripció específica per a la Copa. De tota

manera, només podran optar a la classificació final aquells que hagin pres la sortida en almenys

DUES de les curses de la Copa.

2. Queda en suspens la referència del punt 6.5 del Reglament en relació a l’eliminació del pitjor

resultat obtingut, de manera que no s’eliminarà cap resultat de cap participant. Es sumaran els punts

obtinguts en totes les carreres on s’hagi participat.