L’alimentació en gossos de trineu

alimentació

L’equip veterinari de Gos Àrtic us explica en aquest article tot el que cal saber en relació a l’alimentació de gossos esportistes.

En el gos de trineu, com en altres animals i en l’home, l’exercici físic indueix a un augment de les necessitats energètiques. Això fa que, juntament amb l’estrès de la competició, calgui estudiar qualitativament i quantitativament la seva l’alimentació específica.

CARACTERÍSTIQUES DE L’ALIMENTACIÓ

1. Ha de mantenir el pes de l’animal i les millors condicions físiques.
2. Minimitzar el volum i el pes de la bitlla intestinal en forma d’aliments hiperdigeribles i molt concentrats.
3. Mantenir l’estat d’hidratació òptim de l’animal
4. Efecte tampó sobre l’acificació metabòlica induïda pel treball.
5. Compensar els efectes relacionats amb l’estrès (oxidació de mebranes, etc…)
6. Prevenció d’alteracions gastrointestinals relaciones amb l’esforç físic (diarrea, vòmits…)

QUANTITATS D’ENERGIA NECESSÀRIA

Després de molts anys d’estudi hi ha un consens generalitzat que les necessitats bàsiques de manteniment d’un gos de trineu pot oscil·lar entre 1000 i 1300 Kcl/dia per a un gos d’uns 20 kg. Aquesta variabilitat depèn una mica de la raça del gos. Fins a fa uns anys, els huskies predominaven en les carreres i aquests tenien unes necessitats energètiques una mica menors que les races de gossos caçadors (que són els predominants avui).

L’exercici realitzat per un gos de trineu pot ser molt variable i pot participar en carreres d’esprint o realitzar carreres d’ultramarató (paraula molt de moda ara en les carreres d’humans). Això fa que també les despeses energètiques puguin oscil·lar des dels 1400 kcal/dia (carreres d’esprint) fins a les 10.000 kcal/dia en els casos extrems.

Es considera que per cada hora d’exercici d’un gos cal sumar-hi un 10% de major consum calòric.

També cal considerar que la temperatura a la qual es realitza l’exercici varia també les seves necessitats energètiques. Prenent com a base els 15-20 graus centígrads, a mesura que baixem o pugem temperatura, els requeriments d’energia augmenten.

NUTRIENTS NECESSARIS

L’exercici dels gossos de trineu és bàsicament aeròbic i els greixos juguen un paper molt determinant en l’obtenció d’energia i en l’augment del rendiment del gos atleta.

GLÚCIDS

Necessaris per evitar la sensació de fatiga. Els glúcids complexos han de ser sotmesos a un bon tractament tèrmic amb la finalitat de fer-los molt més digestibles i evitar la formació de residus fecals que no ajudarien en res i podrien provocar una mala digestió.

PROTEÏNES

Les proteïnes han de ser d’alt valor biològic i molt digestibles perquè ens ajudin en la millora del rendiment de l’esportista i evitin problemes digestius.

LÍPIDS

Els lípids són molt importants en el metabolisme. Com a font d’energia (triglicèrids), estructurals (fosfolípids en la membrana cel·lular) i reguladora (esteròides hormonals….).

A més dels greixos animals que ens donen triglicèrids i energia, per al nostre interès alimentari són importants els àcids grassos de cadena curta com l’oli de coco -perquè s’absorbeixen molt ràpid- i els àcids grassos poliinsaturats essencials -pel seu efecte antioxidant i antiinflamatori- com els olis omega 6 i 3.

Els lípids també són molt importants com a responsables de la qualitat dels excrements i en la producció d’aigua intracel·lular (per evitar la deshidratació cel·lular).

ANTIOXIDANTS

En els gossos de trineu, sotmesos a grans esforços i a la competició, és molt més probable que pateixin estrès oxidatiu, que és una condició metabòlica on l’organisme és incapaç de controlar completament la producció de radicals lliures d’oxigen. Això provoca danys cel·lulars i tissulars molt importants. Les conseqüències són patologies agudes, cròniques i envelliment….

Per evitar tot això hem de proposar una alimentació que contingui elements antioxidants com poden ser els àcids grassos poliinsaturats, la vitamina C, etc…. Sense oblidar que el millor remei per evitar una situació d’estrès oxidatiu és un bon entrenament.

AIGUA

L’aigua és el nutrient més important en els gossos de trineu. Una lleugera deshidratació produeix una baixada en el rendiment dramàtica. El turnover d’aigua en un gos de companyia sol ser d’uns 1400 ml/dia per a un gos d’uns 20 kg. En gos de competició de grans distàncies pot arribar als 5000 ml/dia. Això suposa un repte per als múixers que han de realitzar malabarismes perquè els gossos s’hidratin correctament.

SUPLEMENTS NUTRICIONALS

Són les substàncies que generen un augment en el rendiment del gos de trineu. Només parlarem de les substàncies que tenen un interès demostrat científicament en els esforços intermedis i grans així com en la seva recuperació. Els esforços físics produeixen un augment de les necessitats de totes les vitamines del grup B, amb especial atenció a la B12. A banda, amb la L-Carnitina sembla demostrat que millora la resposta fisiològica a l’esforç perllongat i la seva recuperació gràcies a l’ajuda en la producció d’energia. El Superòxid de Dismutasa vectoritzada (SOD) és també un potent antioxidant.

A banda, els probiòtics han demostrat la seva activitat en la millora de la digestibilidad de substàncies, biorregulació de la flora intestinal i de millora del sistema immunitari. I el sulfat de condroitina i els glicosaminoglicans tenen un real interès en la prevenció de la degeneració articular associada els esforços relacionats amb la carrera sostinguda.

Bodegon-Advance-razas

DIETA IDEAL

La dieta ideal en els gossos de trineu ha de ser adaptada a la grandària del gos i a l’esforç que realitzarà (sprint, llarga distància). Ha de ser un aliment concentrat i hiperdigestible ja que la reducció de la ració alimentària és molt important per al seu transport i per la disminució de residus que només pesen més. Ha de ser gustosa i ha d’aconseguir aconseguir les demanadas necessàries d’energia i de prevenció de l’estrès oxidatiu.

La dieta ideal ha de buscar-se en el balanç de pinsos d’alta gamma -com els que ens proposen des d’Advance d’Affinity- , juntament amb suplements proteics/grassos que ens donin l’energia necessària a mesura que la intensitat de l’exercici ho necessita.

PAUTES D’ALIMENTACIÓ

REPÒS

Alimentar als gossos amb una gamma premium d’alta digestibilidad per donar aquests 1.200 Kcal/dia que necessita un gos d’uns 20 kg. Una ració de 320 gr/dia sol ser suficient.

ENTRENAMENT/CARRERES

Per a les primeres fases d’entrenament sol haver-n’hi prou amb usar una base d’alimentació amb pinsos d’alta energia. Una ració de 400 grams sol donar 1900 Kcal/dia que és l’energia necessària per a un gos que entrena uns 10 km al dia.

A mesura que l’entrenament es torna més intens i són necessàries més kilocalories, és necessari usar barreges de pinsos “alta energia” amb suplements específics de treball per poder alimentar als gossos de trineu. Això és així perquè els gossos solen limitar la seva ingesta de matèria seca a uns 800 gr/dia per a un gos de 20 kg.

Els canvis en la dieta sempre han de fer-se de manera gradual per evitar problemes de digestibilidad.

El menjar ha d’estar sempre rehidratat prèviament i a temperatura corporal. Un terç de la dieta ha de donar-se unes 2-3 hores abans de l’esforç i dos terços de la dieta unes dues hores després de la carrera. L’ideal és donar de beure fraccionadamente als gossos al llarg de tot el dia.

Administrar un suplement recuperador del glicogen muscular abans de la mitja hora d’haver finalitzat l’esforç físic.

CONCLUSIÓ

L’objectiu d’una dieta per a gossos de trineu ha de ser el de solucionar les extremes demandes energètiques, satisfer l’equilibri hídric, les necessitats proteïques específiques, els greixos necessaris, regular els processos inflamatoris i beneficiar la salut intestinal.

No dubteu a consultar al vostre veterinari de capçalera davant qualsevol dubte que us sorgeixi sobre la millor manera d’alimentar els vostres atletes.