Recordatori sobre el material a canicròs

Davant d’alguns dubtes que ens han plantejat alguns corredors de canicròs, us recordem el que estableix el regalment de la RFEDI en relació als materials:

9.1 Cinturó de Canicròs: Per a la cintura de l’esportista. Ha de ser còmode per a l’esportista permetent acoblar la línia de tir mitjançant un mosquetó que estarà FIX Al CINTURÓ. El mosquetó serà obligatòriament d’ “obertura ràpida”. S’admetrà qualsevol cinturó que compleixi amb aquestes funcions i tingui un ample mínim de 7 cm., encara que es recomana material específic o arnesos lleugers de muntanya.

Línia de tir: Per unir el cinturó de l’esportista a l’arnés del gos. Haurà de disposar d’una zona elàstica d’amortiment. La longitud de la línia de tir estesa amb amarri, no serà inferior a 2 metres ni superior a 3 metres. Per unir la línia de tir a l’arnés del gos hi haurà un mosquetó o cordino, sent RECOMANABLE L’ÚS D’AQUEST DARRER. El material ha de ser lleuger, resistent i hidròfug.

En aquest sentit us recomanem que cap dels materials que portin els gossos en arnesos i línia de tir contingui cap element metàl·lic. Això vol dir que si opteu per dur mosquetons com a mètode per dur-los lligats heu de recordar que la part metàl·lica sempre ha de quedar a la part del corredor en cas de deslligar-se el gos, i en cap cas a l’animal, ja que podria provocar-li danys.

Aquí teniu una fotografia a tall d’exemple de com seria recomanable que estigués lligada la línia de tir amb l’arnés que ha de dur el gos:

Línia de tir amb l'arnés del can 2

Pel que fa a com ha d’estar lligada la línia de tir amb el corredor, aquest seria l’exemple correcte:

Linía de tir amb l'arnes del corredor 2

Recordeu també que la línia de tir fins al gos ha de ser igual tant a bikejoring com a canicròs.