Més de 137.000 gossos i gats recollits a España durant el 2015

Primera campaña de abandono (histórica 1988)

Durant el 2015, un total de 104.501 gossos i 33.330 gats van ser recollits per les societats protectores espanyoles, segons l’ “Estudi Fundació Affinity sobre l’abandó i l’adopció 2016“. Malgrat la tendència a la baixa de la xifra d’animals de companyia que arriben a entitats protectores al llarg dels últims anys, el descens és modest i la xifra segueix sent molt elevada.

“És preocupant que segueixin donant-se tants abandons d’animals. És un problema estructural, que demanda una major intervenció i cooperació de tots els agents implicats en la seva prevenció, tant públics com a privats. Des de la Fundació Affinity promovem l’adopció responsable i creiem que la reflexió prèvia a l’acolliment d’un animal de companyia a casa és clau per ancorar un compromís a llarg termini, i contribuir a reduir els casos d’abandonament”, assenyala Isabel Buil, directora de Fundació Affinity.

Destí dels animals en protectores

Del total d’animals de companyia recollits per les protectores en 2015, menys de la meitat van ser adoptats (44%), un 19% es van retornar al seu propietari gràcies a estar identificats amb microxip, un 14% segueix vivint en la protectora i un 10% van ser sacrificats.

La tendència en la taxa d’adopció de gossos s’ha estabilitzat durant els últims tres anys. El 2013 un 47% dels gossos recollits van ser adoptats, aquesta xifra va baixar fins al 45% el 2014 i va pujar un punt l’any passat fins al 46% dels gossos. Pel que fa a gats, si bé la xifra és menor, sí s’aprecia un increment de les adopcions en els últims tres anys. El 2013, el 37% dels gats recollits per les protectores van ser adoptats. Aquesta xifra ha anat creixent fins a aconseguir un 40% el 2014 i un 41% el 2015.

Durant els últims anys també va en augment el percentatge d’animals de companyia recollits que s’han perdut i que porten microxip i poden ser identificats i retornats als seus propietaris. Les dades de 2015 reflecteixen que el 31% dels gossos recollits estaven correctament identificats; una xifra en clar contrast amb el cas dels gats, on solament aconsegueix el 3%.

La diferència entre el nombre de gossos i gats que van poder ser retornats als seus propietaris reflecteix, d’una banda, la menor proporció de gats identificats pels seus propietaris i, per l’altra, l’arribada als refugis de gats que han nascut i s’han criat al carrer.

En tots dos casos segueixen sent xifres molt baixes. La correcta identificació i registre dels gossos i gats és un factor clau per incrementar el percentatge de devolucions d’aquells animals que s’han perdut.

“Encara hi ha camí per recórrer, hem de potenciar l’ús del microxip i el registre dels animals com un indicador de tinença responsable per possibilitar que si es perden puguin ser retornats als seus propietaris” afirma Isabel Buil, directora de Fundació Affinity.

Per què i quan s’abandona?

Encara que existeix una creença que el major nombre d’abandons es dóna en el període estival, l’estudi de Fundació Affinity reflecteix, un any més, que la recollida de gossos es manté estable al llarg de l’any en el cas dels gossos (1r quadrimestre 32%, 2o quadrimestre 35%, 3r quadrimestre 33%) i és en el cas dels gats on trobem un bec de recollides durant el segon quadrimestre (1r quadrimestre 27%, 2o quadrimestre 42%, 3r quadrimestre 31%) que es deu al cicle natural de reproducció dels felins, molt estacional durant aquest període.

Pel que fa a les raons declarades pels propietaris que lliuren al seu animal de companyia a un refugi, segons l’estudi, el principal motiu és el comportament de l’animal (15%), seguit per les ventrades no desitjades (14%) i els factors econòmics (12%), que havia estat la raó més important en els últims anys. La fi de la temporada de caça (10%) i el canvi de domicili (9%), completen el llistat dels cinc motius més declarats.

“Actualment l’etologia és una especialitat veterinària plenament reconeguda que pot ajudar molt a prevenir, tractar i resoldre eficaçment els problemes d’adaptació i comportament de gossos i gats”, apunta Isabel Buil, directora de Fundació Affinity, qui assenyala també que “si l’esterilització dels animals de companyia estigués més estesa a Espanya reduiríem la taxa d’abandonaments notablement posat que les ventrades no desitjades són la segona causa d’abandó”.

Quin tipus d’animal és abandonat?

El 80% dels gossos i el 89% dels gats abandonats són mestissos i la majoria d’ells arriben al refugi en l’edat adulta, encara que també són recollits animals sènior d’edat avançada i cadells, especialment en el cas dels gats com a conseqüència de les ventrades no desitjades.

Més del 66% dels animals que ingressen en un centre d’acolliment han estat trobats al carrer. El 34% restant van ser portats directament a les entitats d’acolliment, i d’aquests tan sol un 30% són lliurats per la persona que abandona.

El temps de permanència en el refugi dels cadells és molt menor, uns tres mesos, que el dels gossos i gats de major edat, que passen un temps mitjà d’estada de set mesos. El menor temps de permanència dels cadells en el refugi pot explicar-se per l’atractiu que posseeix un animal jove per a molts adoptants.

“És important informar als adoptants sobre la conveniència, i fins i tot els avantatges en la convivència que suposa en moltes ocasions l’adopció d’un gos o un gat ja adult, ja que són animals que ja tenen un caràcter format i solen ser més tranquils”, afirma Isabel Buil.

Quant a la grandària, la proporció de gossos de grandària mitjana i gran que arriben als refugis és superior a la seva presència en la població general canina. Això pot suggerir que els gossos de grandària petita sofreixen menys pèrdues i abandons que els de grandària més gran.

Per prevenir i minimitzar l’impacte de l’abandó d’animals de companyia, Isabel Buil, directora de Fundació Affinity, destaca que “l’esterilització, la identificació i l’adopció són les tres estratègies més importants a seguir. L’esterilització i la identificació formen part de les obligacions i responsabilitats que tot propietari adquireix en relació amb el seu animal de companyia”.

Finalment, Isabel Buil, directora de Fundació Affinity, assenyala que “la implicació de socis i voluntaris amb les entitats protectores és summament important lloc que contribueixen amb la seva labor en la cura d’aquests animals que han perdut la seva llar, vetllen pel seu benestar i treballen per trobar-los adoptants”.
Sobre la Fundació Affinity

La Fundació Affinity és una entitat privada sense ànim de lucre creada el 1987 pel nostre patrocinador Affinity Petcare, empresa capdavantera al mercat espanyol en aliments preparats per a gossos i gats que porta més de 50 anys vetllant per la cura dels animals.

La Fundació té com a missió investigar i divulgar els beneficis del vincle entre persones i animals de companyia i dur a terme projectes d’acció social, especialment en temes d’abandó, adopció i Teràpies Assistides per Animals de Companyia.